Sản xuất gạch ngói

Thanh hợp kim cứng dùng cho khuôn ép ghạch, ngói

Thanh hợp kim cứng dùng cho khuôn ép ghạch, ngói

10/11/2020

Vanh khuôn ép ghạch, ngói chịu áp lực rất lớn từ máy ép, sự mài từ nguyên liệu...Dưới tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, hợp kim cứng sử dụng cho khuôn ép gạch ngói cần có những ưu điểm vượt trội để đáp ứng yêu cầu đặt ra.