Thanh hợp kim cứng

Thanh hợp kim cứng dạng tròn, thanh vuông, chữ nhật...